Twitter

Facebook

Používanie nábytku

 

Nábytok je určený na používanie len vo vnútorných miestnostiach v teplote 15 až 30 stupňov Celzia. Drevený nábytok nemôže byť používaný vonku. Skladovanie na slnku, vo vlhkých miestnostiach alebo v nízkej teplote môže spôsobiť praskanie dreva, lakových povrchov aj deformovať nábytok.

 

Starostlivosť o nábytok

 

Drevený voskovaný nábytok je povinné čistiť len prostriedkami určenými na jeho starostlivosť. Na starostlivosť o nábytok sa nesmie používať mokré alebo vlhé handričky. Počas používania nábytku sa naňho nesmú ukladať horúce ani mokré predmety, ktoré môžu spôsobiť rozpustenie ochrannej vrstvy vosku a odfarbenie povrchu. V takomto prípade je povinné opätovanie zavoskovať celú časť nábytku.

 

Štruktúrovaný nábytok

 

Štruktúrovanie je ručná, a nie strojová práca. Každá doska ma iné ročné kruhy a je nutné používať náradie s rôznymi parametrami oderu. Z tohto dôvodu počet vyrobeného nábytku je obmedzený a ich majitelia majú istotu, že taký istý nábytok nenájdu v obchode za rohom, ani vo veľkých obchodných reťazcoch.

 

Hlavná stránkaLakovanie a voskovanie nábytku

Lakovanie a voskovanie nábytku

Kolekcia Genewa fot. www.nabytokzmasivu24.sk

 

Drevený nábytok môže byť lakovaný moridlom s lakovým filmom alebo voskovaný prírodnými olejovoskmi na báze včelieho medu.


Druhy lakov.


Laky na drevo sa rozdeľujú podľa spôsobu tvrdenia povrchu. Laky fyzikálne tvrdené sa skladajú z rozpúšťadiel a filmotvorných látok ktoré sú spojivom. Lak je tvrdený vyparením rozpúšťadiel, a spojivový prvok tvorí tesne priliehajúcu k povrchu vrstvu.

Tento druh lakov ma bohužiaľ nízku odolnosť proti chemickým prostriedkom. Rozpúšťdlo môže takýto povrch ľakho rozpustiť. Pozitívnym aspektom je však jednoduchá oprava takéhoto povrchu. Poškodené povrchy je môžné ľahko osviežiť a obnoviť. Vďaka tomu sa nábytok stáva odolnejší proti mechanickým poškodeniam.


Chemicky tvrdené laky sa spájajú s povrchom natieraným natrvalo, čím sa stáva odolný proti rôznym druhom chemických látok vrátane rozpúšťadiel. Všetky časti nábytku sa stávajú odolné proti poškriabaniu. Mínusim takéhoto riešenia sú náklady na výrobu nábytku tohto druhu. Lakovanie sa musí vykonávať za určitých podmienok. Chemické rozpúšťadlá sú pri natieraní zdraviu škodlivé a pre pracovníkov musia byť splnené všetky bezpečnostné podmienky. Tento druh laku je aj značne drahší ako laky fyzikálne tvrdené. To všetko zvyšuje konečnú cenu lakovaného nábytku.


Výber vhodného laku.


Lak nitrocelulózový má štruktúru podobnú ihielkám. Tvorí hustú a tvrdú vrstvu. Akrylové laky tvoria povrch s konzistenciou gumy. Keďže medzi drevom a lakom môže byť viazaný vzduch štruktúra a ročné kruhy dreva nie sú viditeľné na nábytku. Vzhľadom na to, že nitro lak má malé častice, preniká hlboko do štruktúry dreva a týmto zviditeľňuje prírodný charakter borovicového dreva.

Nitro laky sú však pomaly sťahované z trhu kvôli ich škodlivosti pri používaní nábytku. Prchajúce rozpúšťadlá môžu byť pre človeka zdraviu škodlivé. Tento problem neexistuje v prípade akrylových lakov, ktoré sú škodlivé len počas samotného procesu natierania. Nábytok lakovaný akrylom spĺňa požiadavky pre environmentálne priaznivé výrobky.


Voskovanie nábytku.


Vosk, ktorý je potrebné najprv rozpustiť v rozpúšťadle sa natiera na povrch nábytku pomocou mäkkej handričky alebo penovej gumy. Vo väčšine prípadov prvou etapou, pred voskovaním nábytku je napúšťanie dreva fermežou alebo iným výrobkom na penetráciu. Vosk sa vtiera dôkladne, aby žiadny fragment dreva neostal bez ochrany. Vnikanie vosku do štruktúry dreva trva okolo 24 hodín, potom nábytok je možné vyleštiť dajúc mu konečný vzhľad a dodatočne spevňujúc ochrannú vrstvu. Leštenie vytvára vo vosku šupinovú štruktúru, ktorá je veľmi trvanlivá.

 

Piotr Morawski

O autorovi: Mateusz Surmiak - z povolania matematik, od srdca technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií. Riadi produkciu a logistiku podniku Made of Wood Group. S matematickou presnosťou koordinuje a kontroluje výrobné zadania a priebeh technologického procesu. Vďaka mnohoročným skúsenostiam na takmer každej úrovni procesu práce s drevom dokáže klientom ponúkať výrobky najvyššej kvality. V súkromí nadšený futbalista amatérskej ligy.

Pridaj sa na Google+

Webová stránka: www.nabytokzmasivu24.sk - drevený nábytok

Naše ďalšie stránky:

Made of Wood Group - nábytok z masívneho borovicového dreva

Štruktúrovaný nábytok

Obvykle v procese výroby povrch nábytku je brúsený, lakovaný alebo voskovaný a následne leštený za účelom získania maximálnej hladkosti, a týmto spôsobom zvýšenia estetických dojmov konečného výrobku.

Štruktúrovaný nábytok

Štruktúrovanie dreva je proces, v ktorom sa získava nerovnorodý povrch s mnohými priehlbinami a ryhami, ale s určenou pravidelnou štruktúrou. Na tento účel sa používa odborné stroje s vhodným systémom kief, ktoré odstraňujú z dreva mäkšie prvky a tvrdšie časti nechajú a odkryvajú. Získaný povrch nábytku má usporiadaný charakter (priehlbiny a ryhy sú v jednom smere) a celý nábytok má unikátny a výnimočný štýl.

Štruktúrovanie je zamerané na dosiahnutie efektu staro výzerajúceho nábytku, ktorý pripomína rustikálny nábytok s vyše 100 ročnou históriou.

Nábytok z kolekcie Hacienda po procese štruktúrovania dreva získavá mimoriadný štýl a formu


Pre väčšiu blízkosť k prírode.


Nábytok a služby pre náročných.


Oleje Livos - moderná metóda zušľachtovania dreva