Twitter

Facebook

Používanie nábytku

 

Nábytok je určený na používanie len vo vnútorných miestnostiach v teplote 15 až 30 stupňov Celzia. Drevený nábytok nemôže byť používaný vonku. Skladovanie na slnku, vo vlhkých miestnostiach alebo v nízkej teplote môže spôsobiť praskanie dreva, lakových povrchov aj deformovať nábytok.

 

Starostlivosť o nábytok

 

Drevený voskovaný nábytok je povinné čistiť len prostriedkami určenými na jeho starostlivosť. Na starostlivosť o nábytok sa nesmie používať mokré alebo vlhé handričky. Počas používania nábytku sa naňho nesmú ukladať horúce ani mokré predmety, ktoré môžu spôsobiť rozpustenie ochrannej vrstvy vosku a odfarbenie povrchu. V takomto prípade je povinné opätovanie zavoskovať celú časť nábytku.

 

Štruktúrovaný nábytok

 

Štruktúrovanie je ručná, a nie strojová práca. Každá doska ma iné ročné kruhy a je nutné používať náradie s rôznymi parametrami oderu. Z tohto dôvodu počet vyrobeného nábytku je obmedzený a ich majitelia majú istotu, že taký istý nábytok nenájdu v obchode za rohom, ani vo veľkých obchodných reťazcoch.

 

Hlavná stránka

Vývoj nástrojov a drevoobrábacích strojovVýroba nábytku bola vždy spojená s náradím.
Úroveň pokročilosti spracovania dreva obmedzoval človeka, v závislosti na období.Nábytok sa vyskytoval už v praveku. Jemnosť prevedenia a presnosť napr. stoličky bola obmedzená do značnej miery nedostatkom vhodných nástrojov. Ďalším obmedzením boli zručnosti a vedomosti človeka. Prvé nástroje používané na spracovanie dreva boli čepele vyrobené z kostí, mušľe a predovšetkým štiepané kamene (kamenná doba). Praveký človek brúsil kamene tým, že štiepal kameň ďalší kameňom. Samotný kameň bol veľmi nepohodlný, takže sa začali používať kožené madlá, tyče atd. To uľahčilo obsluhovať primitívne nástroje.

Obrázok ukazuje štiepaný kameň, prehistorické kladivo, nôž z kameňa a kostí, ihlu z rebra a mušľa. Nábytok doby kamennej bol veľmi nepraktický a neergonomický. Rozvoj vedomostí, nástrojov a zručností spôsobili rozvoj nábytkárskeho priemyslu . Najväčším úspechom bolo použitie kovových nástrojov. Prvý kov používaný v nástrojoch bol bronz (zliatina medi a cínu vo vzťahoch 9: 1). Použitie zliatiny, umožňilo vytvárať viac špecializované nástroje s vhodným tvarom a funkciou. Vývoj nástrojov umožnil využívať sofistikovanejšie spojenia. Priekopníkmi tejto éry boli Egypťania. Nábytok nájdený v Tutanchamonovej hrobke bol vyrobený s presnosťou dosiahnutou v Európe až v sedemnástom storočí. Nábytok začal byť vyrábaný špecializovanými jednotkami. Vyrábajúc veľké množstvo nábytku egyptskí stolári mohli si dovoliť iba použitie nákladných nástrojov. Bol vytovrený prvý vrták ako úchytka s lanom obklopujúci pseudo vreteno. Bol tiež vynajdený sústruh (podobný princíp ako vrták, pričom obrábaný materiál sa otáča v reťazci na vodorovnej osi). Vznikli mnohé nové zariadenia, tzn. svorky, štetce, dláta, kladivá, oberučiaky, hoblíky. Najväčší pokrok v nástrojoch nasledoval po objavení ocele. Prvé nástroje z ocele boli, však, nedokonalé. Použitie vhodných zliatin umožňuje zlepšiť kvalitu a presnosť obrobeného povrchu. Vývoj ručného náradia v dobe ocele dosiahol vrchol. Počet a rozmanitosť píl, hoblíkov, kladivá, oberučiakov, dlát, vrtákov a mnohých ďalších typov nástrojov zatienil všetky predchádzajúce doby.

Prvú zmienku o obrábacom stroji možno nájsť v trinástom storočí v práci Villarda de Homecourta.
Popísaný v tejto práci stroj sa podobal vertikálnej rámovej píle vyrobenej z konárov a drevených kolies. Pílový kotúč bol použitý pre ručné stieranie dreva. Kompletné dokumentácie prvých obrábacích strojov vytvoril Leonardo da Vinci okolo 1490. Vytvoril tiež prvý sústruh a pílu. Najstarším dochovaným obrábacím strojom je frézka z roku 1818. Výroba vychádza z predpokladu, aby produkovať čo najviac v krátkom čase a o kvalitu išlo v poslednom rade. Niektorí ľudia budú určite pamätať charakteristický zelený drevoobrábací stroj z 80. rokov. V súčasnej dobe, presnosť a účinnosť moderných drevoobrábacích strojov presahujú všetky predlohy z doby pred 30 rokmi. Trend vývoja obrábacích strojov je zameraný na numerické riadenie. Plochý systém prvýkrát použitý u obrábacích strojov (os bola nastavená manuálne), bol vytvorený Tálesom. Karteziánsky systém s interpoláciou umožnil plné využitie obrábacích strojov. Obrábacie stroje CNC používajú iné systémy, napr. polárny, cylindrický, sférický a tak ďalej. KKoncepcia vývoja stroja má tendenciu dosiahnuť stále vyšší výkon. Môžete to vidieť na nastaviteľnej rýchlosti u starých a nových obrábacích strojov CNC. Nové stroje sú oveľa rýchlejšie. V súčasnej dobe výrobcovia vedia dosiahnuť maximálny výkon pri sériovým nastavenií (klasický systém riadenie jednotlivých osí samostatnými motormi). Budúce systémy sú paralelné (systémy ako v leteckých simulátoroch). Sú oveľa rýchlejšie (doba zmien znížená na milisekundy), presnejšie a chyby na každej osi sa nesumujú. Najefektívnejší stroj je vytvorený pri použití paralelného systému so sériovým systémom. Prvé z tohto typu strojov sú stroje typu TRICEPT (plné 5-osové obrábacie centrum). Iný prístup pre obrábacie stroje je centrum PEGASUS.

Piotr Morawski

O autorovi: Mateusz Surmiak - z povolania matematik, od srdca technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií. Riadi produkciu a logistiku podniku Made of Wood Group. S matematickou presnosťou koordinuje a kontroluje výrobné zadania a priebeh technologického procesu. Vďaka mnohoročným skúsenostiam na takmer každej úrovni procesu práce s drevom dokáže klientom ponúkať výrobky najvyššej kvality. V súkromí nadšený futbalista amatérskej ligy.

Pridaj sa na Google+

Webová stránka: www.nabytokzmasivu24.sk

Lakovanie a voskovanie nábytku

Kolekcia Genewa fot. www.nabytokzmasivu24.sk

 

Drevený nábytok môže byť lakovaný moridlom s lakovým filmom alebo voskovaný prírodnými olejovoskmi na báze včelieho medu.


Druhy lakov.


Laky na drevo sa rozdeľujú podľa spôsobu tvrdenia povrchu. Laky fyzikálne tvrdené sa skladajú z rozpúšťadiel a filmotvorných látok ktoré sú spojivom. Lak je tvrdený vyparením rozpúšťadiel, a spojivový prvok tvorí tesne priliehajúcu k povrchu vrstvu.

Tento druh lakov ma bohužiaľ nízku odolnosť proti chemickým prostriedkom. Rozpúšťdlo môže takýto povrch ľakho rozpustiť. Pozitívnym aspektom je však jednoduchá oprava takéhoto povrchu. Poškodené povrchy je môžné ľahko osviežiť a obnoviť. Vďaka tomu sa nábytok stáva odolnejší proti mechanickým poškodeniam.


Chemicky tvrdené laky sa spájajú s povrchom natieraným natrvalo, čím sa stáva odolný proti rôznym druhom chemických látok vrátane rozpúšťadiel. Všetky časti nábytku sa stávajú odolné proti poškriabaniu. Mínusim takéhoto riešenia sú náklady na výrobu nábytku tohto druhu. Lakovanie sa musí vykonávať za určitých podmienok. Chemické rozpúšťadlá sú pri natieraní zdraviu škodlivé a pre pracovníkov musia byť splnené všetky bezpečnostné podmienky. Tento druh laku je aj značne drahší ako laky fyzikálne tvrdené. To všetko zvyšuje konečnú cenu lakovaného nábytku.


Výber vhodného laku.


Lak nitrocelulózový má štruktúru podobnú ihielkám. Tvorí hustú a tvrdú vrstvu. Akrylové laky tvoria povrch s konzistenciou gumy. Keďže medzi drevom a lakom môže byť viazaný vzduch štruktúra a ročné kruhy dreva nie sú viditeľné na nábytku. Vzhľadom na to, že nitro lak má malé častice, preniká hlboko do štruktúry dreva a týmto zviditeľňuje prírodný charakter borovicového dreva.

Nitro laky sú však pomaly sťahované z trhu kvôli ich škodlivosti pri používaní nábytku. Prchajúce rozpúšťadlá môžu byť pre človeka zdraviu škodlivé. Tento problem neexistuje v prípade akrylových lakov, ktoré sú škodlivé len počas samotného procesu natierania. Nábytok lakovaný akrylom spĺňa požiadavky pre environmentálne priaznivé výrobky.


Voskovanie nábytku.


Vosk, ktorý je potrebné najprv rozpustiť v rozpúšťadle sa natiera na povrch nábytku pomocou mäkkej handričky alebo penovej gumy. Vo väčšine prípadov prvou etapou, pred voskovaním nábytku je napúšťanie dreva fermežou alebo iným výrobkom na penetráciu. Vosk sa vtiera dôkladne, aby žiadny fragment dreva neostal bez ochrany. Vnikanie vosku do štruktúry dreva trva okolo 24 hodín, potom nábytok je možné vyleštiť dajúc mu konečný vzhľad a dodatočne spevňujúc ochrannú vrstvu. Leštenie vytvára vo vosku šupinovú štruktúru, ktorá je veľmi trvanlivá.

 

Piotr Morawski

O autorovi: Mateusz Surmiak - z povolania matematik, od srdca technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií. Riadi produkciu a logistiku podniku Made of Wood Group. S matematickou presnosťou koordinuje a kontroluje výrobné zadania a priebeh technologického procesu. Vďaka mnohoročným skúsenostiam na takmer každej úrovni procesu práce s drevom dokáže klientom ponúkať výrobky najvyššej kvality. V súkromí nadšený futbalista amatérskej ligy.

Pridaj sa na Google+

Webová stránka: www.nabytokzmasivu24.sk - drevený nábytok

Čo sa oplatí vedieť o drevenom dubovom nábytku?

Nábytok z masívu

Drevené nábytky
predstavujú v súčasnosti štandardné zariadenie každej domácnosti. Sú totiž vyrobené z materiálu, ktorý nielenže umožňuje žiť v súlade s prírodou, ale tiež zaručuje výnimočnú životnosť a komfortné používanie. Mnoho ľudí má obavy, že drevený nábytok bude vyzerať dobre len vtedy, ak stojí celý majetok. Táto mienka je momentálne veľmi rozšírená. Našťastie, časť týchto názorov je mýtus a vďaka rozvoju v oblasti technológií používaných na výrobu nábytkov dnes môžete rátať s riešeniami, ktoré Vás svojou krásou budú tešiť ešte mnoho ďalších rokov bez toho, aby ste na ne vynaložili veľa energie a prostriedkov. Veľkej obľube sa tešia nábytky vyrobené z dubového dreva, a preto sme sa Vás rozhodli bližšie oboznámiť s ich vlastnosťami

Vlastnosti dubu
sú hlavným dôvodom jehoobľúbenosti a častého používania. V súvislosti s tým treba zdôrazniť predovšetkým fakt, že tento typ dreva je dosť ťažký, stredne vysychavý a ťažko zápalný. Pomerne ľahko sa obrába a je tvarovateľný podľa našich potrieb. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že dubové drevo je vhodné na drevorezbu a nerobí problémy pri lepení a farbení. O dosť komplikovanejšie je však jeho leštenie. To však neprekáža nábytkárskym koncernom, ktoré sú zodpovedné za výrobu vysoko kvalitných nábytkov vyrobených z tohto materiálu.

Samotné dubové nábytky
si ľudia vyberajú predovšetkým preto, lebo sa vyznačujú elegantným vzhľadom. Vyzerajú vynikajúco v obývačke či spálni a vďaka odolnosti sa do nich oplatí zainvestovať aj pri zariaďovaní detskej izby. Treba však spomenúť, že dubové drevo sa nevyužíva len na výrobu nábytkov. Veľmi obľúbené sú tiež dubové parkety a steny, pomocou ktorých Vaše priestory nadobudnú štýlový vzhľad.

Tvrdosť a odolnosť dubu
určite nie sú jeho jedinými výhodami. Veľa ľudí oceňuje fakt, že ide o nábytky odolné tak voči tvorbe preliačin, ako aj voči škrabancom. Keďže sú dubové nábytky čoraz populárnejšie, každý si medzi nimi nájde niečo pre seba. Spokojní budú aj zástancovia jednoduchých riešení, aj tí, ktorí kladú veľký dôraz na kvalitu vypracovania a originalitu vyberaných kusov. Dôležité tiež je, že na trhu nenájdeme len nábytky vhodné do štandardných priestorov, ale aj kusy vyrábané na mieru, vďaka čomu ich môžete umiestniť aj v priestoroch, pri navrhovaní ktorých architekti popustili uzdu fantázii.

Samozrejme, všetky drevené nábytky
vyzerajú po zakúpení fantasticky. Veľa ľudí sa obáva, že udržanie tohto stavu bude po niekoľkých mesiacoch takmer nemožné. Aby ste dosiahli želaný efekt, treba dodržiavať základné pravidlá nevyhnuté pre starostlivosť o dubové nábytky. Najdôležitejšie hovorí o tom, že ich treba chrániť pred kontaktom s intenzívnymi slnečnými lúčmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik prasklín. Z toho istého dôvodu by sme mali prechádzať aj styku dubových kuchynských liniek s veľmi horúcimi nádobami. Dobrým riešením je zainvestovanie do špeciálnej podložky predchádzajúcej takémuto javu. Nezaškodí tiež, ak si raz za mesiac nájdete čas a použijete špeciálny olej určený na starostlivosť o drevené nábytky. Tento olej vytvorením ochrannej vrstvy zabráni vzniku škrabancov. Chceli by sme však zdôrazniť, že prostriedky na starostlivosť o takýto nábytok je potrebné vyberať dôsledne a nie prvoplánovo. Treba myslieť na to, že dub zle znáša kontakt s agresívnymi chemickými prípravkami. Samotná údržba nezaberá veľa času, jej účinky však predĺžia Vašu radosť z pekných nábytkov na roky.


Piotr Morawski

O autorovi: Mateusz Surmiak - z povolania matematik, od srdca technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií. Riadi produkciu a logistiku podniku Made of Wood Group. S matematickou presnosťou koordinuje a kontroluje výrobné zadania a priebeh technologického procesu. Vďaka mnohoročným skúsenostiam na takmer každej úrovni procesu práce s drevom dokáže klientom ponúkať výrobky najvyššej kvality. V súkromí nadšený futbalista amatérskej ligy.

Pridaj sa na Google+

Webová stránka: www.nabytokzmasivu24.sk

Pracovanie drevaČerstvo odrezané drevo
má o veľa väčšiu váhu ako prirodzene sušené a správne skladované rezivo. Dôvodom je voda, ktorú obsahuje drevo. Iba uležané a sušené drevo je vhodné pre výrobu nábytku. V opačnom prípade borovicový nábytok by sa deformo
val a zosychal.

Živiny sú prepravované dovnútra kmeňa dreva, výnimočne veľa vody sa nachádza v beli. Preto je čerstvo odrezané drevo o veľa ťažšie. Drevo môže vodu odoberať alebo vracať späť. Voda vypĺňa vnútorný priestor buniek. Vlákna dreva sú nasýtené ak bunky a bunkové steny akumulovali maximálne množstvo vody. Pre európske stromy priemerná vlhkosť je 28%. Ak vlhkosť vzduchu je vyššia ako vlhkosť dreva, drevo odoberá vlhkosť zo vzduchu až kým nedosiahne rovnováhu. Tento proces sa volá napučiavanie. Tvrdé a ťažké drevo napr. brezové drevo, bukové alebo dubové drevo sa zmršťuje viac ako ľahké a mäkké drevo ako napr. borovicové drevo.

Drevo stále pracuje prispôsobujúc svoj objem podmienkám prostredia. Tento proces sa volá pracovanie dreva. Preto je dôležité aby konštrukcia nábytku (borovicové skrine, komody, postele, písacie stoly, vitríny a regály) prihliadala na tie kolísania a nepripustila situáciu, v ktorej sa naraz, v dôsledku zosychania dreva, odkryjú surové (nenatreté) časti.

Vlhkosť dreva sa vždy snaží udržiavať rovnováhu s prostriedím. Preto je veľmi dôležité aby nábytok bol vyrábaný z dreva so správnou vlhkosťou. Príliš suché drevo môže praskať alebo sa napučiavať absorbovaním vlhkosti z prostredia, zatiaľ čo drevo príliš vlhké spôsobuje neskoršie zosychanie.


Piotr Morawski

O autorovi: Mateusz Surmiak - z povolania matematik, od srdca technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií. Riadi produkciu a logistiku podniku Made of Wood Group. S matematickou presnosťou koordinuje a kontroluje výrobné zadania a priebeh technologického procesu. Vďaka mnohoročným skúsenostiam na takmer každej úrovni procesu práce s drevom dokáže klientom ponúkať výrobky najvyššej kvality. V súkromí nadšený futbalista amatérskej ligy.

Pridaj sa na Google+

Webová stránka: www.nabytokzmasivu24.sk

Drevený nábytok, niekoľko slov o výrobných technológiách

Kolekcia Genewa fot. www.nabytokzmasivu24.sk


Nábytok je dôležitým prvkom každého domu, bytu či kancelárie. Nemal by však byť len funkčný, mal by plniť aj dekoračnú, estetickú úlohu a dodávať interiéru eleganciu. V priebehu rokov došlo k ohromnému rozvoju technológií. Spôsoby výroby nábytku sa dnes od niekdajších techník spracovania dreva podstatne líšia. 

 

Rozvoj nábytkárstva mal každej krajine iný priebeh. Preferované štýly spôsobili, že na tvorbu nábytkov boli používané rôzne typy a druhy dreva a neskôr tiež umelé materiály. Ich kontrast môžete pozorovať pri porovnávaní štýlu Ľudovíta XV., ktorý bol vo Francúzsku symbolom extravagancie, bohatstva a prepychu, s nábytkami vyrábanými v súčasnosti, pri ktorých zas dominuje jednoduchosť a praktickosť. 


Prvé nábytky
boli vyrábané ručne pomocou hoblíka. Šikovné ruky stolára a veľmi dobrá priestorová predstavivosť umožňovali vznik naozajstných umeleckých diel. Prvé vzniknuté nábytky mali byť predovšetkým praktické. Neskôr sa začalo tiež zohľadňovať vhodné prevedenie, ktoré malo byť tiež pekné a elegantné. Dobrý stolár dokázal sám z poriadneho kusu dreva vykúzliť úžasné skrinky, stoly či stoličky. A to všetko s dokonalou precíznosťou a presnosťou. Vzácne na tom bolo to, že každý nábytok bol unikátny a že sa nevyrábali ani len dva rovnaké stoly či skrine.


Spolu s rozvojom ľudstva
sa rozvíjalo aj nábytkárstvo. Začalo sa viac prihliadať na výrobný materiál a ochotnejšie sa siahalo po dreve dobrej kvality. Vďaka rôznym tvarom, farbám a ozdobám dochádzalo k veľkému zlomu a hľadali sa nové nápady, ktoré by umožnili napredovanie tejto oblasti. Technologický postup neskôr podnietil otváranie fabrík na výrobu nábytku na medzinárodnej úrovni. Nábytok sa vyrábal sériovo. Štandardné a typické skrine, nábytkové steny, sedačky a kreslá sa vyrábali ako na pase. V Poľsku boli na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia moderné lakované nábytky s vysokým leskom vyrobené z drevotriesky. Vďaka montáži pomocou lepidla a skrutiek boli veľmi trvácne. V tých rokoch to bol hit, o ktorom snívala väčšina Poliakov.


V tom čase sa nábytkársky priemysel výrazne rozvinul. Nové výrobné podniky vznikali zarážajúcim tempom. Mnohé z nich produkujú drevené nábytky dodnes a sú priekopníkmi v oblasti nových technológií. Moderné CNC frézy v kombinácii so vzácnym remeslom, akým je stolárstvo, umožňujú tvoriť úžasné veľdiela, ktoré sú trvácne, štýlové a lákavé svojím vzhľadom.


Stále viac je však aj malých firiem, o jednom alebo dvoch ľuďoch, ktoré sa zaoberajú výrobou nábytku. V takýchto neveľkých podnikoch je každý kus nábytku, každá drevená komoda vytvorená s ohromnou pedantnosťou a presnosťou. Nedá sa pri nich hovoriť o masovej výrobe z dosiek či dýh nízkej kvality, ktoré sa po niekoľkých mesiacoch používania hodia jedine do pivnice či chaty. Ich borovicové nábytky sú veľmi trvácne a ak sú vyrábané na objednávku, sú určite ozdobou každej domácnosti.


Sériovo vyrábaný drevený nábytok, ktorý je možné poskladať samostatne, je zvyčajne vyrobený menej precízne a kvalita použitých materiálov sa často trochu odkláňa od štandardu. Z týchto dôvodov je ich životnosť kratšia ako životnosť nábytku vyrobeného v profesionálnej stolárskej dielni. Dôležité sú však aj metódy spracovania dreva, ktoré zaručujú čoraz väčšiu kvalitu finálneho produktu. Moderné brúsky dokážu vynikajúco vyhladiť povrch, vďaka čomu sú línie a kresba jednotlivých dosiek dokonale krásne. Niekedy sa všetky skrinky, komody či kreslá natierali ručne, dnes výrobné podniky používajú lakovacie stroje. Lakovaný nábytok sa suší v špeciálne prispôsobených priestoroch vybavených UV lampami. Takéto riešenie umožňuje dosiahnutie ideálneho lesku bez šmúh a stekancov. Nábytok sa montuje pomocou skrutiek, vďaka čomu sa dá skladať a rozkladať podľa potreby.


V priebehu rokov sa spôsob výroby nábytku výrazne zmenil. Podstatný prelom nastal nielen v samotnom procese, ktorý uľahčuje vytváranie rôznych komplikovaných tvarov, ale aj v štýle a dizajne jednotlivých produktov.


Pokrok a neustále sa meniaca móda
budú do nábytkárstva prinášať vždy nové trendy a produkcia nábytku sa bude určite viac a viac prispôsobovať potrebám a očakávaniam jeho používateľov.

Piotr Morawski

O autorovi: Mateusz Surmiak - z povolania matematik, od srdca technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií. Riadi produkciu a logistiku podniku Made of Wood Group. S matematickou presnosťou koordinuje a kontroluje výrobné zadania a priebeh technologického procesu. Vďaka mnohoročným skúsenostiam na takmer každej úrovni procesu práce s drevom dokáže klientom ponúkať výrobky najvyššej kvality. V súkromí nadšený futbalista amatérskej ligy.

Pridaj sa na Google+

Webová stránka: www.nabytokzmasivu24.sk - drevený nábytok

Naše ďalšie stránky:

Made of Wood Group - nábytok z masívneho borovicového dreva

Štruktúrovaný nábytok

Obvykle v procese výroby povrch nábytku je brúsený, lakovaný alebo voskovaný a následne leštený za účelom získania maximálnej hladkosti, a týmto spôsobom zvýšenia estetických dojmov konečného výrobku.

Štruktúrovaný nábytok

Štruktúrovanie dreva je proces, v ktorom sa získava nerovnorodý povrch s mnohými priehlbinami a ryhami, ale s určenou pravidelnou štruktúrou. Na tento účel sa používa odborné stroje s vhodným systémom kief, ktoré odstraňujú z dreva mäkšie prvky a tvrdšie časti nechajú a odkryvajú. Získaný povrch nábytku má usporiadaný charakter (priehlbiny a ryhy sú v jednom smere) a celý nábytok má unikátny a výnimočný štýl.

Štruktúrovanie je zamerané na dosiahnutie efektu staro výzerajúceho nábytku, ktorý pripomína rustikálny nábytok s vyše 100 ročnou históriou.

Nábytok z kolekcie Hacienda po procese štruktúrovania dreva získavá mimoriadný štýl a formu


Pre väčšiu blízkosť k prírode.


Nábytok a služby pre náročných.


Oleje Livos - moderná metóda zušľachtovania dreva